Les mer om leverandører av LEI og hvordan man skaffer seg LEI

Hva er LEI?

LEI (Legal Entity Identifier) er et internasjonalt identifiseringsnummer for foretak som handler med finansielle instrumenter. Privatpersoner er ikke omfattet.

Hvordan påvirker dette deres foretak?

For å kunne handle med finansielle instrumenter, for eksempel aksjer, obligasjoner, terminer, swapper og ETFer må deres foretak anskaffe et LEI-nummer og sende dette til Swedbank. Reglene omfatter handel med finansielle instrumenter via alle banker og verdipapirforetak innenfor EU/EØS området. Lån, valutahandel og fond omfattes ikke av de nye reglene.

Hva skjer om dere ikke skaffer dere et LEI-nummer?

Uten et LEI-nummer kan dere ikke handle finansielle instrumenter gjennom Swedbank, eller handle verdipapir i EU/EØS området generelt, - fra 3. januar 2018. Swedbank anbefaler dere derfor å skaffe et LEI-nummer så raskt som mulig slik at deres foretak kan fortsette å handle gjennom Swedbank også i 2018.

Slik skaffer dere et LEI-nummer

Velg en leverandør av LEI-nummer. Her finner dere flere ulike utstedere. Eksempler på leverandører er nordlei.org, geiportal.org, Bloomberg og Gmeiutility. Prisene for å få LEI kan variere. Vanligvis er det en registreringsavgift og en årlig avgift til din leverandør. Informasjon om kostnader m.v. fås på de respektive hjemmesidene. Når dere har fått deres LEI-nummer må dette sendes på mail til på med følgende informasjon;

  • Foretaksnavn
  • Organisasjonsnummer
  • LEI-nummer