Regelverket styrker blant annet beskyttelsen av kunder og investorer, og pålegger verdipapirforetak plikter som blant annet økt transparens og offentliggjøring om interessekonflikter, priser osv. 

Våre oppdaterte kundevilkår og annen informasjon finner du her

Kundeklassifisering og egnethet

Samtlige kunder som handler med finansielle instrumenter skal klassifiseres som enten ikke-profesjonell, profesjonell eller kvalifisert motpart. Nærmere beskrivelse av de forskjellige klassifiseringene finner du under vilkår. Når du som kunde skal handle med finansielle instrumenter gjennom Swedbank skal vi også vite at produktene du vil handle er egnet for deg og vi må derfor foreta en egnethetsvurdering. Egnethetsvurderingen for de enkelte kundeklasser finner du her.

LEI

Alle juridiske subjekter som skal handle med finansielle instrumenter fra 3. januar 2018 må ha et 20 sifferet LEI nummer (Legal Entity Identifier). LEI må du skaffe selv og tilbys av flere leverandører.
Les mer om LEI

Beste ordreutførelse

Som kunde kan du føle deg trygg på at du blir rett og rettferdig behandlet i utførelsen av ordre. Swedbanks policy for Beste Ordreutførelse/Best Execution, hvilke handelsplasser vi benytter og Swedbanks policy for allokering av henholdsvis egenkapitalinstrumenter og gjeldsinstrumenter når vi er tilretteleggere kan du se nærmere på her.