Menu

Swedbank Graduate program

Woman and man looking at a computer screen.

Graduate programmet gir deg muligheten til å få et unikt og helhetlig bilde av Swedbank som selskap og hvordan vi jobber på tvers av avdelinger og landegrenser.

Som Graduate hos oss får du muligheten til å se kapitalmarkedet fra flere avdelinger i starten av din karriere. Dette gir en unik helhetlig forståelse av de ulike sidene av kapitalmarkedet samtidig som du får muligheten til å finne ut hvor du vil fortsette din karriere. Du får tidlig mye ansvar og vil være i tett dialog med selskaper og investorer.

Om programmet

Graduate programmet har en varighet på to år og gir et godt grunnlag for en videre karriere i et sterkt finansmiljø.

Vårt Graduate program er bygget på tre hjørnestener:

  • Faglig kompetanse
  • Nettverksbygging
  • Personlig utvikling

Swedbank tilbyr to ulike programmer: Investment Banking Graduate og Corporate Banking Graduate.

På et overordnet nivå består programmet av to deler: En generell del med coaching, mentorordning og seminarer, og en faglig del med en miks av faglig opplæring og forretningsrelaterte oppdrag.

Som Graduate innenfor Investment Banking starter du på Corporate Finance eller Research. Som Graduate Corporate Banking starter du på vår Client Coverage avdeling. Her vil du være det første året av programmet. Andre året vil du få mulighet til å tilbringe på andre avdelinger om du ønsker dette. Det er også muligheter for utveksling på vårt hovedkontor i Stockholm.

Vi tilbyr store personlige utviklingsmuligheter, en bratt lærekurve i et dynamisk og sterkt faglig miljø.