Swedbank har egne team på utvalgte høyskoler og universiteter. Teamene består av tidligere Graduates som nå er ansatt, samt engasjerte medarbeidere i Swedbank. Disse kommer fra ulike deler av selskapet slik at vi kan gi deg et variert og utfyllende inntrykk av hvem vi er og hva vi gjør.