Menu

Ved hvilke studiesteder rekrutterer vi?

Våre arrangementer er en unik mulighet til å bli bedre kjent med Swedbank som organisasjon og menneskene som jobber der.

Swedbank har egne team på utvalgte høyskoler og universiteter. Teamene består av tidligere Graduates som nå er ansatt, samt engasjerte medarbeidere i Swedbank. Disse kommer fra ulike deler av selskapet slik at vi kan gi deg et variert og utfyllende inntrykk av hvem vi er og hva vi gjør.