Mer effektiv likviditetshåndtering og bedre betalingsløsninger

Cash management frigjør kapital og tid ved optimalisering av kontantstrømmer. Vi gir våre kunder råd og støtte gjennom kartlegging av kontantstrømmen og ved å finne forbedringsområder som bidrar til strømlinjeformede prosesser, effektiv likviditetshåndtering og smarte betalingsrutiner.

Vi hjelper store selskaper og institusjoner med en effektivisering av deres økonomistyring ved rasjonelle kontostrukturer og cash pools både lokalt og globalt. Med en bred produktportefølje forenkler vi større konsern sin bruk av kapital gjennom å etablere Treasury avdelinger og gode betalingsløsninger.