Swedbank Corporate Finance har bred erfaring som rådgiver og prosjektleder i både ECM og M&A transaksjoner.

I ECM transaksjoner har vi omfattende kunnskap og erfaring med å gjennomføre og strukturere tilbudet. Sammen med vår strategiske partner, Kepler Cheuvreux, tilbyr vi våre kunder topprangerte analyser av ca. 970 europeiske selskaper, hvorav 300 er nordiske, fra mer enn 100 aksjeanalytikere. Kundene våre drar også nytte av et globalt ECM distribusjonsnettverk med tilgang til over 1350 investorer. Dette samarbeidet gir oss muligheten til å tilby våre kunder forbedret kvalitet på roadshows, samt en global handelsplattform. Kepler Cheuvreux’s norske Equity Sales, Equity Research og Corporate Access avdelinger er samlokalisert med Swedbank i Oslo. Tidligere analysesjef i Swedbank, Henning C. Steffenrud, er nå Nordic Head of Research i Kepler Cheuvreux.

Les mer om Kepler Cheuvreux på deres hjemmeside

Vi bistår blant annet med:

  • Fusjoner og oppkjøp
  • Børsnoteringer
  • Emisjoner
  • IPOs
  • Refinansiering
  • Omstrukturering
  • Tilrettelegging av gjeld
  • Obligasjonslån, high yield og konvertible lån