Virksomheten i fokus på et marked i forandring

Med en tradisjonelt sterk markedsposisjon har telecom operatørene de siste årene møtt ny konkurranse, ikke minst fra digitale nykommere. Med basis i en høy bransjekunnskap og erfaringer fra så vel det svenske som det internasjonale telecom markedet, har Swedbanks Telecomteam over tid bygget opp nære og langvarige relasjoner med en rekke ledende markedsaktører, både operatører med fast nett samt leverandører av utstyr, nettverk, basestasjoner og infrastruktur.

Vårt media- og teknologi team bistår norske og utenlandske selskaper med global plattform, i tillegg til oppstartfirmaer og hurtigvoksende utfordrere innen tech-sfæren. Dette er ofte selskaper som er finansiert privat eller gjennom venture capital fond, som innen relativt kort tidsperiode vokser seg fra små – mellomstore bedrifter til større selskaper.

I en kapitalintensiv bransje med store og langsiktige investeringer i pipeline, fungerer vi som en trygg rådgiver ved ulike typer av kapitalanskaffelse, risikohåndteringsspørsmål samt som tilrettelegger av foretaksobligasjoner. Vi tilbyr også attraktive Global Transaction Services-løsninger, med Cash Management og Trade Finance som hjørnesteiner.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: