Ved roret i en kapitalkrevende bransje

Shipping og offshore er en internasjonal og høyst kapitalkrevende industri. Vår virksomhet baseres på bred og lang erfaring innen både Debt Capital og Corporate Finance. Denne sektoren drives fra Oslo - et globalt bransjesenter.

Finansieringsvirksomheten er primært rettet mot selskap som har tilknytning till Norden, Nord-Europa og de Baltiske landene – hvor vi bygger på vårt lokale engasjement og vår regionale markedsekspertise for å skreddersy helhetlige løsninger som fyller alle våre kunders behov.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: