Rask, enkel og fleksibel service til en dynamisk bransje

Retail er den sektoren som kanskje mer enn noen annen forstår viktigheten av at kunden alltid har rett. Det er en dynamisk og tilpasningsdyktig sektor. Vårt spesialiserte sektorteam jobber derfor mye med innovasjon og kreative løsninger for å finne enkle helhetsløsninger som bygger opp under forandring og legger grunnlag for stor fleksibilitet i den løpende virksomheten. Vi er Sveriges ledende leverandør av betalingsløsninger til detaljhandelen med særlig spesialisering innen håndtering av store kontantstrømmer. Våre spesialister skaper effektive rutiner og struktur for din likviditetsstyring. Som din bankpartner tilbyr vi også ulike typer av finansieringsløsninger og instrumenter for å sikre betalinger og leveranser ved import og eksport.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig i Norge: