Omsorg for en sektor som angår og berører alle

Helse og omsorg er en bred sektor som inneholder flere del-sektorer der de ulike selskaper og aktører ofte driver komplekse virksomheter med høye kvalitetskrav. Vi har en lang tradisjon for å samarbeide med selskaper innenfor helse og omsorg, sektoren er prioritert hos Swedbank. Vårt spesialiserte team har bred kompetanse og erfaring fra både privat og offentlig side.

Vi er en fullservicepartner og rådgiver for selskap innenfor alle deler av helse- og omsorgssektoren og tilbyr vår erfaring fra blant annet finansiering, corporate finance og sektorspesifikk analyse.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: