Fra betalingsløsninger til valutahandel

De siste årene har kapital- og fondsforvaltere rundt i verden sett store strukturelle endringer i markedet. Med en digital revolusjon fortsatt i sin begynnelse og konsumentenes foranderlige oppførsel er fremtiden vanskelig å analysere.

Som leverandør og rådgiver til et stort antall ledende kapitalforvaltere tilbyr vi rådgivning og et bredt tilbud av løsninger og tjenester, alt fra betalingsløsninger til valutahandel. Våre spesialister innen Securities Services tilbyr tilgang til verdensledende systemstøtte og rapportverktøy der effektivitet, sikkerhet og enkelhet er nøkkelord. Vi var først i Norden med å tilby en komplett tjeneste for fondsadministrasjon og vi evner fortsatt å lede utviklingen med nytenkning og løsningsinnovasjon.
Swedbank har i tillegg et bredt spekter av tjenester innen analyse og handel med valuta, renter og aksjer og er en av landets ledende aktører innen selskapsobligasjoner.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: