I våre markeder er sterk, politisk støtte for fornybar energi, en viktig faktor for selskap i overgangen til en mer bærekraftig forretningsmodell som bidrar til at samfunnet når de globale klima- og utslippsmålene. Det nordiske behovet for en grønn elektrifisering og en gradvis reduksjon av kulldioksidutslipp fra industri er i tråd med Swedbanks strategiske retning, hvor vi skal være en aktiv bidragsyter gjennom finansiering og rådgivning for våre kunder, uansett hvor langt de har kommet i sin overgangsprosess.

Swedbank har jobbet med energiselskaper i mer enn 30 år, og har gjennom årene vært med og finansiert flere av Nordens største energiprosjekter. Fremover satser vi ytterligere på fornybar energi, slik som landbasert og offshore vind, sol, karbonfangst og -lagring, vannkraft, hydrogen med mer. Vi kombinerer erfaring med nytenkning, innovasjon og bransjekunnskap, og er en pålitelig rådgiver til det beste for våre kunder og samfunnet.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig