Stødig grunn en forutsetning for å stå løpet over tid

I en sektor der verdivurderingene er omdiskuterte og markedsprisene volatile er vår innsikt om at man må begynne fra bunnen om man skal bygge noe som står seg over tid, svært tilstede. Swedbanks spesialiserte eiendomsteam har lang erfaring med å håndtere komplekse forretninger for den nordiske eiendoms- og byggebransjen. Vi er aktivt med og finansierer en rekke private og kommersielle eiendommer og prosjekter. Vi tilbyr finansieringsløsninger via tradisjonelle utlån samt via kapitalmarkedet. Med oss som bankpartner får du eiendomsorientert rådgivning og helhetlige løsninger rundt alt fra renterisk, corporate finance, cash management og finansielle produkter - til pensjonsløsninger for eiere og medarbeidere.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: