Sentral aktør på det nordiske bankmarkedet

Swedbank er en sentral aktør på det nordiske og baltiske bankmarkedet. Gjennom vårt internasjonale nettverk tilbys våre kunder rådgivning og helhetlige løsninger ved internasjonale forretninger, utenlandsbetalinger, kapitalmarkedstjenester, risikodekninger ved eksport og import med mer.

Som en av Nordens ledende banker er vi også en mottager for innkommende internasjonale forretninger og tilbyr både utenlandske banker og deres kunder effektive tjenester og løsninger i den nordiske og baltiske regionen.

For mer informasjon, ta kontakt med kundeansvarlig: