Kortinnløser

Bank eller annen finansiell institusjon som samler inn korttransaksjoner og gir brukerstedet oppgjør for disse, samt videresender transaksjonene til kortutgiveren.

Kortutgiver

Bank eller annen kredittinsitusjon som utsteder debet- eller kredittkort. Med debetkort menes kort hvor kortkjøpet dras direkte fra en bankkonto. Med kredittkort menes kort der månedens kortkjøp sammenstilles på en månedsregning, og siden betales i sin helhet eller del betales over tid.

EMV

En verdensstandard for kortbetalinger med chip og pin-kode. Kortinformasjonen lagres i chip, og kortinnehaveren identifiserer seg med sin personlige pin-kode.

SEPA

Single Euro Payment Area er en felles infrastruktur for eurobetalinger hvor personer, bedrifter og andre aktører på markedet, kan sende og ta imot betalinger på samme vilkår, med samme rettigheter og til samme pris som nasjonale betalinger, uansett hvor de befinner seg i verden.

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard er en internasjonal sikkerhetsstandard på initiativ fra Visa og Mastercard. Formålet med PCI-DSS er å sikre at alle som håndterer kortinformasjon gjør det på en måte så ikke uvedkommende kommer til informasjonen.