For selskaper

Vi anmoder om at dere fyller ut vårt kundeopplysningsskjema og signerer dette med BankID i vår signeringsportal. Skjemaet kan lastes opp som PDF eller ett eller flere bilder.  Skjema bes signert av administrerende direktør, prokurist eller styrets leder.

Signeringsportalen finner dere her: https://onboarding.swedbank.no/id-FI

Kan ikke selskapet signere med BankID, så må skjemaet sendes inn med brevpost sammen med bekreftet kopi av passet til den som signerer. 

 

For privatpersoner

Vi anmoder derfor om at du bekrefter din identitet gjennom å laste opp et bilde av ditt pass, og signere dette med BankID i vår signeringsportal. Dette gjøres enklest fra en smarttelefon. Ta bilde av passet ditt med telefonen. Gå inn på denne linken i telefonens nettleser (Safari, Chrome etc): https://onboarding.swedbank.no/upload-FI. Følg instruksjonene på skjermen og signer med BankID. Har du ikke BankID, så må en bekreftet kopi av ditt pass sendes oss per brevpost. 

 

Avslutte VPS-konto ved overførsel

Kunder som ønsker det kan flytte beholdningen til en annen kontofører, f eks til den banken som brukes til daglig. Swedbank vil selvfølgelig bistå ved slik overførsel uten kostnader for kunden. Ta kontakt med deres bank om opprettelse av ny VPS-konto, og fyll så ut overførselsskjemaet. Skjemaet kan enten sendes til oss med brevpost, eller det kan lastes opp som et bilde/PDF av skjemaet i signeringsportalen og bruke denne linken: https://onboarding.swedbank.no/upload-FI.  

Årsgebyr for VPS-konto

Swedbank har innført et årlig gebyr til dekning av administrative kostnader for kundevedlikehold knyttet til innehav av VPS-konto hos Swedbank.  Gebyret er kr. 800,- pr. år og vil bli fakturert i løpet av 4. kvartal 2019.

Adresse ved innsendelse som brevpost

Dersom du/dere ikke ønsker å benytte vår digitale signeringsportal for å sende inn dokumenter, så kan dette gjøres som brevpost. Vi ber da om du/dere benytter følgende adresse:

Swedbank Norge

Att: KYC

P.O.Box 1441 Vika

0115 Oslo