Gå til tekstinnholdet

Liten ordliste – Trade Finance

På engelsk På norsk
Collection/Documentary collection Dokumentinkasso
CAD/ Cash Against Documents Dokumenter leveres til kjøperen mot betaling
D/P Documents against payment se CAD
D/A Documents against acceptance Dokumenter leveres til kjøperen mot aksept av veksel
60 days sight Betaling 60 dager etter presentasjon av dokumenter
60 days after B/L Betaling 60 dager etter transportdokumentets dato
At sight/Avista Betaling ved presentasjon av dokumenter
D/C - documentary credit Remburs
L/C - Letter Credit Remburs
Irrevocable Ugjenkallelig
Payment Guarantee Betalingsgaranti
Bid Bond/Tender Guarantee Anbudsgaranti
Performance Guarantee Kontraktsgaranti (fullførelsesgaranti)
Warranty Guarantee/Maintenance Guarantee Garanti i reklamasjonsperioden
Advance Payment Guarantee Forskuddsgaranti
Customs Guarantee Tollgaranti