Slik fungerer det

Remburs er en kombinasjon mellom bankgaranti og betalingsoppdrag hvor kjøper og selgers bank medvirker. Avtalen mellom kjøper og selger ligger til grunn for betingelsene i rembursen. Den kan ikke endres eller annulleres uten samtlige parters samtykke.

Som kjøper kan du styre transportmåte og leveringstider. Betaling skjer vanligvis etter skipning. En remburs kan gjøre det enklere å få en leverandørkreditt av selger.

Remburser behandles iht regelverket fra Internasjonale Handelskammer, (ICC) UCP 600. Reglene beskriver partenes forpliktelser. De fleste bankene i verden har vedtatt disse reglene.

Tips og råd

Som kjøper bør du tenke på følgende

  • Forretningsavtalen bør regulere alle deler i forretningen, for eksempel hvem som betaler respektive banks kostnader
  • Bankene gransker kun dokumenter iht rembursen, ikke varen. Eventuelle uenigheter gjeldende varen blir en separat diskusjon mellom kjøper og selger utenfor remburstransaksjonen.

Liten ordliste for trade finance