Slik fungerer det

Din bank og selgerens bank medvirker gjennom å formidle dokumentene, de dokumenter som gjelder forretning som faktura, fraktdokument, tolldokument m.m. Banken er ikke ansvarlig for varene.

Dokumentene leveres til deg mot at du betaler eller aksepterer en veksel. Betalingsinstruksen/beløp kan ikke endres uten selgers tillatelse/samtykke.

Dokumentinkasso behandles iht Internasjonale Handelskammerens, ICC:s enhetlige regler for inkasso (URC 522). De regulerer vilkårene for dokumentasjon, samt hvordan og når betaling skal utføres under inkassoen. De fleste bankene i verden har vedtatt disse reglene.

Tips og råd

Som kjøper bør du tenke på følgende :

  • Avtal på forhånd med eksportøren hvem som skal betale den respektive banks kostnader
  • De allerede mottatte dokumentene er tilstrekkelig for tollklarering og avhenting av godset
  • Godset kan normalt sett ikke kontrolleres før betaling
  • Oppgi din bankforbindelse for selger når du gjør din bestilling

Liten ordliste for trade finance