Slik fungerer det

Rembursen er en kombinasjon av bankgaranti og et betalingsoppdrag, hvor selgers og kjøpers bank medvirker. Kjøperens bank garanterer selgeren betaling under visse betingelser.

Forretningsavtalen ligger til grunn for betingelsene i rembursen. En remburs er ugjenkallelig og kan ikke endres eller annulleres uten samtlige parters samtykke.

Remburser behandles iht regelverket fra Internasjonale Handelskammer, (ICC) UCP 600. Reglene beskriver partenes forpliktelser. De fleste bankene i verden har vedtatt disse reglene.

Tips og råd

  • Forretningsavtalen bør dekke alle deler i forretningen - for eksempel hvem skal betale respektive lands kostnader
  • Har kjøper leverandørkreditt? Diskuter gjerne finansiering med oss.
  • Er landet du eksporterer til økonomisk eller politisk ustabilt, er det en mulighet for at Swedbank tar betalingsansvaret for rembursen. Dette kalles for en Bekreftet Remburs
  • Bankene gransker kun dokumenter iht rembursen - ikke selve varen
  • Med rembursen som sikkerhet kan Swedbank diskontere den bekreftede rembursen. Som selger kan du forbedre din likviditet og finansiere kreditten som du tilbyr din kunde.

Liten ordliste for trade finance