Slik fungerer det

Som selger leverer du alle dokumentene til banken (faktura, transportdokument, tolldokument m.m). Banken sender dokumentene til kjøpers bank. Når kjøperen betaler inkassoen eller aksepterer vekselen, iht betalingsinnstruksen, overleveres alle dokumentene til kjøper.

Betalingsinnstruksen/beløpet må ikke endres uten selgers samtykke. Kjøperens bank overvåker oppdraget forløpende og påminner kjøperen dersom betalingen skulle la vente på seg.

Dokumentinkasso behandles iht Internasjonale Handelskammerens (ICC) enhetlige regler for inkasso (URC 522). De regulerer vilkårene for dokumentasjon samt hvordan og når betalingen skal utføres under inkassoen. De fleste bankene i verden har vedtatt å følge disse reglene.

Tips og råd

Som selger bør du tenke på dette :

  • Avtale på forhånd med kjøper hvem som skal betale respektive banks kostnader
  • Har kjøperen leverandørkreditt? Diskuter gjerne finanisering med oss.

Liten ordliste for trade finance