Slik fungerer det

En valutaveksling kan man gjøre mellom en valutakonto i utenlandsk valuta og en konto i norske kroner, eller mellom to valutakonti i ulike utenlandske valuta. En veksling i valutamarkedet kalles for en spotveksling og selve vekslingen skjer to dager frem i tid. Ved å utføre en veksling mellom to utenlandske valuta direkte, en kryssveksling, minsker din transaksjonskostnad.