En terminforretning er en avtale mellom deg og banken, om kjøp eller salg av en valuta på et senere tidspunkt. Kursen settes i dag, med avtale om levering av valutaen i fremtiden.

Hvis du for eksempel skal gjøre en forretning i EUR om 6 måneder, blir kursen på valutaen om 6 måneder veldig viktig.

Ta kontakt med oss, så får du vite allerede i dag hvilken kurs du kan kjøpe eller selge dine EUR for om 6 måneder.