En valutaswap er en avtale om bytte av en valuta mot en annen en viss periode. Det betyr egentlig at to parter bytter et tilgodehavende i en valuta mot en annen valuta. Før bytte av valuta betaler du et beløp som er satt ut i fra renteforskjellen mellom de to valutaene.

Swapprisen noteres enten som et påslag eller et avdrag og uttrykkes i kurspunkter. Hvis renten utenfor Norge er lavere, legges det til et påslag. Hvis den er høyere, noteres det et fradrag på valutakursen. En vanlig valutaswap gjøres normalt ikke for en lengre periode enn et år.