FX Trade er en valutahandelstjeneste på internett. Her kan du logge på og gjøre forretninger når det passer deg. Tjenesten er åpen mellom kl 07.00 - 20.00. I systemet kan du gjennomføre følgende transaksjoner:

  • Valutaveksling
  • Valutaterminer/Outrights
  • Valutaswap

De priser du ser i systemet oppdateres i realtid, hvilket garanterer at du alltid handler til aktuell markedskurs. Enkle menyer og tydelige knapper gjør at du kan gjøre et prisspørsmål og avslutte kun med et tastetrykk. Gjennomførte transaksjoner er tydelig presentert og kan enkelt eksporteres til andre applikasjoner.

Råd og tips

  • Tjenesten passer deg som er aktiv i din valutarisikohåndtering og gjennomfører valutaforretninger flere ganger i måneden
  • Du må ha god kjennskap til avista og terminforretninger da ansvaret for sluttføring av avtalen ligger på deg som kunde