Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Informasjon om behandling av personopplysninger

GDPR – Personvernforordning

GDPR (General Data Protection Regulation) er et nytt regelverk for personvern som vil gjelde innenfor EU-og EØS land fra 25.mai.2018. Fra 25.mai kan du lese om den her.
 

Personopplysningsansvarlig

Swedbank Norge

Organisasjonsnummer 880 824 872

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Banken behandler personopplysninger som innhentes i forbindelse med søknader og annen kundeinteresse for bruk i bankens kanaler (for eksempel internett – og mobilbank) og nettsted samt når avtaler inngås eller registreres i forbindelse med transaksjoner eller oppdrag (for eksempel i forbindelse med kredittsjekker eller ved vurderingen om et kundeforhold skal opprettes eller transaksjon gjennomføres). Når kontakt med banken utføres over telefon eller videokonferanse behandles personopplysninger også gjennom opptak.

Ved opprettelsen av et kundeforhold og ved visse betalinger, vil banken i henhold til lovverket kontrollere personopplysninger opp mot sanksjonslister for å sikre at kunderelasjonen kan innledes og transaksjoner kan gjennomføres.

For å holde personopplysninger oppdaterte kan de oppdateres og kompletteres med opplysninger fra offentlige og private registre.

Personopplysningene behandles for å kunne fullføre avtaler og transaksjoner før og etter at kundeforhold har blitt inngått. Behandling av personopplysninger utføres også slik at banken kan etterleve sine forpliktelser i henhold til lovverket. Personopplysningen kan også fungere som underlag for finansiell rådgivning, markeds – og kundeanalyser, forretnings – og metodeutvikling samt statistikk og risikohåndtering, for eksempel i risikovurderingsmodeller som banken benytter seg av for å oppfylle kapitaldekningskrav. Opplysningene kan også brukes til markedsføring, med mindre kunden reserverer seg mot dette, for eksempel for å kunne gi kunder personlige og tilpassede tilbud på produkter og tjenester innen bankens konsern basert på kundens portefølje, endringer i kundens produktengasjementer, behov og søkemønster i bankens kanaler med mer. Ved markedsføring vil banken kunne komme til å kontakte kunder via e-post dersom ikke kunden ettertrykkelig har reservert seg mot dette.

For formål som nevnes over kan personopplysninger, med de begrensninger som følger av banksekretessen, bli delt og behandlet av selskaper som inngår i bankens konsern samt andre selskap som banken samarbeider med, for eksempel kredittopplysningsselskap og selskap som behandler betalingskrav samtNets og SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I visse tilfeller er banken også pliktig å levere opplysninger til myndighetene, for eksempel Skatteetaten og Finanstilsynet.

Dersom du vil vite hvilke opplysninger banken behandler som gjelder deg, kan du sende en skriftlig og signert anmodning om dette til banken til adressen under. Til samme adresse kan du også gi beskjed dersom du ikke ønsker direkte reklame fra banken eller dersom det er registrert feilaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg som banken bør rette.

Swedbank Norge, Business Back Office, Postboks 1441 Vika, 0115 Oslo

Lukk Skriv ut