Bedriften kan betale renter og avdrag med samme valuta, og reduserer dermed risiko forbundet med valutakurssvingninger. De vanligste lånene finner man i EUR, GBP, JPY, USD og CHF. Det er den aktuelle valutaen som bestemmer rentesatsen.

Rentesatsen settes som regel for en 3 måneders periode, men den kan også settes for helt andre perioder; for eksempel 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder. Et valutalån løper på normalt 1 til 12 måneder.

Råd og tips

  • For å minimere valutarisikoen skal man ha inntekter eller innskudd i samme valuta som lånet, eller man kan velge å terminssikre lånet
  • Før man velger et valutalån er det viktig å analysere hvor risiki og muligheter ligger

Kontakt din bedriftsrådgiver direkte, eller kontakt oss via e-post eller telefon.