Sikkerhet for lånet vil normalt være knyttet til investeringsobjektet. Nedbetalingstiden er avhengig av investeringen og bør ikke overstige inversteringsobjektets økonomiske levetid.

Avdragstid, rentesats og øvrige vilkår vil avhenge av bedriftens betalingsevne, samt verdien av pantesikkerhet som kan stilles.

Bedriften kan velge om den skal betale fast rente, flytende rente eller en kombinasjon av disse.