Swedbank står som formell eier av objektet og leier dette ut til bedriften. Bedriften har full bruksrett og fradragsrett for leasingavgiften. Leasingkostnaden er en avdragsgyldig kostnad mot bedriftens resultat. Leasingformen gjør det også mye enklere for deg å budsjettere kostnadene, da du vet eksakt hvilke utgifter du har fra måned til måned.

Fordeler med leasing:

  • Påvirker ikke balansen, forbedrer bedriftens soliditet
  • Løpetid på leasingavtalen kan tilpasses avskrivningstakten
  • Leasingavgiften trekkes fra som kostnad i resultatregnskapet

Leasingkontrakten må inngås før levering av objektet har funnet sted.