Kassekreditt brukes typisk til å finansiere omløpsmidler, for eksempel varelager og fordringer.

Bedriften betaler rente og margin på utestående under kassekreditten, og en kvartalsvis provisjon for hele rammen. Løpetiden på kassekreditten er inntil ett år, med mulighet for årlig fornyelse.