Factoring innebærer at du belåner bedriftens kundefordringer. Du har vanligvis mulighet til å belåne 70 % av fakturaens pålydende. Fakturaen fungerer som sikkerhet, og dermed utnytter du bedriftens sikkerhetsmasse optimalt. Du får utbetalt 70 % av verdien med en gang, og resterende 30 % når kunden har betalt.

Factoring gir deg også tid til overs, ettersom vi tar oss av purringer og fakturering av forsinkelsesrente. En annen effekt når banken står bak fakturering og kravrutiner er at du kan få raskere betalt fra dine kunder. Raskere betaling frigjør kapital og øker din likviditet.