For at bedriften din skal kunne støtte Mastercard Identity Check og Visa Secure i nettbutikken din, kreves følgende:

  • Du må i tillegg til en innløsningsavtale med Swedbank Pay inngå en avtale med en PSP.
  • Du må legge ut logotyper for Mastercard Identity Check hhv. Visa Secure, i nettbutikken din. Snakk med din PSP, eller vår kundeservice om dette.
  • Du trenger en programvare for å håndtere de anropene som kreves overfor Visas, hhv. Mastercards, servere. Denne programvaren tilbys av din betalingstjenesteleverandør (PSP).

Når du støtter Mastercard Identity Check og Visa Secure i internettbutikken din, får du en viss beskyttelse mot bedragerske korttransaksjoner. Denne beskyttelsen innebærer at kortutstederen i de fleste tilfeller mister retten til å tilbakedebitere bedragerske transaksjoner hvis du har prøvd å identifisere kortkunden ved hjelp av Mastercard Identity Check og/eller Visa Secure.

Det bør legges merke til at kortutstederen har rett til å tilbakedebitere transaksjoner av andre årsaker, for eksempel ved et høyt nivå av kortbedragerier, eller dersom kortkunden bestrider at varen er levert, eller ved ufullstendige kjøpsdokumentasjon hva gjelder kvitteringsinformasjonen. Kravene om innhold vedrørende kjøpsdokumentasjonen og kvitteringen finnes i de forskrifter som er et bilag til innløsningsavtalen med Swedbank Pay.

Flere banker i Norge deriblant DNB har innført risikobasert autentisering hvilket betyr at de fleste kortkjøp nå gjøres uten at kortkunden må bruke BankID samtidig som brukerstedet opprettholder risikoreduksjonen. Swedbank Pay kan på forespørsel gjøre delvis unntak for 3D Secure dersom din PSP støtter såkalt dynamisk 3D Secure hvor det gjøres en vurdering ut fra kjøpsbeløp og risiko.

 

Risikoreduksjon Mastercard

Dersom bedriften din støtter Mastercard Identity Check, omfattes alle Mastercard og Maestrokort.

Risikoreduksjonen gjelder derfor uansett om den aktuelle kortutstederen kan håndtere Mastercard Identity Check eller ikke. Det holder at du har prøvd å identifisere kunden i henhold til Mastercard Identity Check.

Risikoreduksjon Visa

Dersom bedriften din støtter Visa Secure, omfattes majoriteten av utstedte Visa-kort.

Risikoreduksjonen gjelder derfor uansett om den aktuelle kortutstederen kan håndtere Visa Secure eller ikke. Det holder at du har prøvd å identifisere kunden i henhold til Visa Secure.

 

Mer informasjon

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte kundeservice på telefonnummer 23 89 64 41, alternativt sende e-post til