• Direktivet inneholder blant annet et regelverk og en ny teknisk standard (Regulatory Techinical Standards, RTS) som har til hensikt å redusere kortsvindel. 
  • Regelverket omhandler kravet om sterkere autentisering/identifisering (Strong Customer Authentication, SCA) av kortholder.
  • EU-direktivet PSD2 er tatt inn i EØS-avtalen og innføres i norsk lov. Regelverket trer i kraft 14. september 2019.
  • Lovverket inkluderer kortustedere og kortinnløsere, men påvirker alle som aksepterer betaling med kort.