Du får en rentebærende konto i utenlandsk valuta, og slipper vekslingskostnader. Vi tilbyr valutakonto i alle valutaer som er tilknyttet vår kursliste.

I nettbanken har du full oversikt over alle bevegelser på kontoen.