Skattebetalingsloven pålegger arbeidsgivere med ansatte i Norge å sette av forskuddstrekk på en egen konto, og det er ikke mulig å bruke kontoen til noe annet.

Påløpte renter blir overført til driftskontoen ved årsskiftet.