Du kan enkelt legge opp og endre rettighetene for dine ansatte – for eksempel lese-, registrerings- og godkjenningsrettigheter. Er du allerede kunde i Swedbank i Sverige, får du tilgang til nettbanken med din svenske kodebrikke.  

Fordelene med Nettbank Bedrift

  • Oversikt over påløpte og kapitaliserte renter for hver konto
  • Likviditetsoversikt som viser oversikten over likviditeten syv dager frem i tid
  • Konti i andre banker kan gjøres tilgjengelig i nettbanken
  • Kreditorregister innland/utland
  • Mulighet for OCR-returinfomasjon (automatisk oppdatering av alle KID-innbetalinger)
  • Filarkiv over mottatte og sendte filer
  • Motta fil for automatisk bankavstemming
  • Informasjon i alle skjermbilder i nettbanken kan med et tastetrykk gjøres tilgjengelig i Excel