Med denne løsningen kobles morselskapets og datterselskapenes konti sammen i én felles konsernkonto. Alle selskapene i konsernet kan benytte kontoen i nettbanken.

Fordeler med konsernkonto:

  • Enklere å følge opp datterselskapene
  • Reduserte provisjons- og rentekostnader
  • Samlet oversikt over konsernets likviditet
  • Bedre kapitalavkastning
  • Bedre utnyttelse av kredittrammer og dermed et mindre kredittbehov for konsernet
  • Enklere konsernrapportering
  • Mulighet for tilkobling av flervalutafunksjonalitet