Jo flere valutaslag bedriften din er er eksponert i, desto større nytte vil du ha av systemet. Du velger selv hva som skal være basisvaluta.

  • Nettbanken gir deg full oversikt over transaksjoner
  • Kursrisiko elimineres
  • Vekslingskostnader reduseres
  • Kan kobles som konsernkontosystem, slik at datterselskaper kan delta med sin likviditet eller ha lån i systemet mot morselskapet