Kontoen gir deg mulighet for kassakreditt. Du kan også knytte alle betalingstjenester til driftskontoen.