For å kunne gi et korrekt og godt tilbud på verditransport er det nødvendig å kartlegge dagens rutiner. Etter at kartleggingen er foretatt vil vi forsøke å finne en optimal logistikk på telling og leveranse av veksel. Sikkerhet for medarbeidere og bedriften vil være godt ivaretatt i vår anbefalte løsning.

Tellingen blir utført av datterselskapet NOKAS' nærmeste regionale tellesentral. NOKAS har opptellingssentraler i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Larvik, Trondheim, Bodø, og Tromsø. Vakt Service kjører ca. 150 ruter ut fra disse sentralene, som sammen dekker bedriftskunders og bankers behov fra Lindesnes til Nordkapp.

Ved å benytte Swedbank på kontanttjenester vil banken alltid være overordnet hovedansvarlig for kvalitet og korrekt leveranse av kontanttjenestene.