Hva er IBAN?

IBAN, International Bank Account Number, er et internasjonalt identifikasjonssystem for bankkonti ved betalinger til utlandet. IBAN er en utvidelse av ditt eksisterende kontonummer i banken til bruk ved internasjonale betalinger. Ved å bruke IBAN oppnår du en høyere sikkerhet for transaksjonen, samt at den vil ekspederes hurtigst mulig gjennom banksystemene.

Hvor finner jeg IBAN?

IBAN finner du på kontoutskriftene dine. Du kan også bruke IBAN-kalkulatoren som du finner på flere av våre nettsider, deriblant siden som omtaler Utenlandsbetalinger.

Hva er SWIFT/BIC?

SWIFT/BIC (Bank Identifier Code) er en internasjonal standard for identifisering av bank. SWIFT/BIC for Swedbank Norge er: SWEDNOKK.

Ved å benytte SWIFT/BIC og IBAN når du skal sende penger elektronisk over landegrensene gir det deg flere fordeler. Betalingen er mindre utsatt for forsinkelser og transaksjonskostnadene er lavere.

Manglende IBAN og SWIFT/BIC

Oppdrag som blir sendt med manglende IBAN til land som krever dette, kan bli returnert til deg som oppdragsgiver fratrukket omkostninger.

Oppdrag som må korrigeres av oss for manglende IBAN og/eller SWIFT/BIC blir påplusset et korreksjonsgebyr.