Med denne løsningen genereres utbetalingene i økonomisystemet og overføres til avregning i Swedbank via nettbanken.

Swedbank leverer mottaksretur (kvittering på at filen er mottatt) og avregningsretur (bekreftelse dagen etter forfall på at betalingen er utført). Dette gir deg en effektiv rutine med automatisk oppdatering av leverandørreskontro på korrekt utbetalingsdag.