Hvis det skal sendes krav for uautoriserte betalingstransaksjoner er det viktig at kravet/reklamasjonen sendes så snart som mulig etter at uregelmessigheter har blitt oppdaget. For at banken skal kunne vurdere kravet må hendelsen beskrives så detaljert som mulig. Hendelsen må også politianmeldes.

Eksempler på slike betalingstransaksjoner kan være overføringer eller innlandsbetalinger fra nettbank. Det kan også være internasjonale betalinger.

For å reklamere på en uautorisert transaksjon benyttes meldingstjenesten i nettbank eller

Husk at en detaljert beskrivelse vil hjelpe banken i etterforskningen og banken vil raskere kunne gi tilbakemelding på reklamasjonen. I tillegg til beskrivelsen skal det legges ved kopi av politianmeldelsen.