Cremul er med på å effektivisere og kvalitetssikre hele betalingsstrømmen.

Fordelene er blant annet:

  • Automatisk avstemming
  • Oppdatert og korrekt kundereskontro
  • Mer treffsikre purrerutiner
  • Bedre likviditetsstyring