Potensialet for kostnadsreduksjoner er stort ved å sende eFaktura, da innsparingen per faktura varier mellom 70 og 700 kroner. Som fakturautsteder får bedriften 100 % fullstendig informasjon om alle innbetalinger på en datafil. eFaktura kan sendes til både bedrifter og til privatpersoner.

Fordeler for fakturautsteder

  • Lavere behandlingskostnader internt
  • Reduserte porto- og papirkostnader 
  • Alltid korrekt faktura og betalingsinformasjon 
  • Mindre papirstrøm i bedriften