Ved å motta fakturaene elektronisk slipper du postgang, skanning, tolkning og mangelfull verifisering av fakturaene. Dette bidrar til mer effektiv ressursbruk, økt sikkerhet og færre feilkilder i prosessen.

 

Fordeler for fakturamottaker

  • Mer effektive arbeidsprosesser
  • Flere fakturaer kan betales til rett tid 
  • Færre feilkonteringer 
  • Bedre kontroll på fakturaflyten
  • Økt sikkerhet og kvalitet