eFaktura muliggjør fakturautveksling mellom bedrifter uavhengig av størrelse og bankforbindelse. Løsningen integreres i programvaren for inn- og utgående fakturaer, og lar seg enkelt integrere med eFaktura for privatmarkedet.

Bedrifter kan velge en helhetlig løsning som ivaretar print av utgående fakturaer som ikke kan leveres elektronisk, og skanning av inngående papirfakturaer for å gjøre dem tilgjengelige elektronisk. I tillegg kan bedriftene enkelt oppbevare og søke etter fakturaer i et elektronisk arkiv.

 

Fordeler med eFaktura

  • Reduserer kostnader
  • Bidrar til en mer effektiv fakturahåndtering
  • Gir økt sikkerhet og bedre kontroll på fakturaflyten
  • Kan sendes til både privatpersoner og bedrifter
  • Bidrar til et bedre miljø