Om emisjonen:

 • Brutto emisjonsproveny: NOK 50-77 millioner
 • Tegningskurs per nye EK-bevis:  NOK 107
 • Antall eksisterende EK-bevis: 1 122 168
 • Antall nye EK-bevis totalt: 467 289 – 719 626
 • Tegningsperiode: Fra 3. juni 2019 kl. 09:00 frem til 14. juni 2019 klokken 16:30
 • Betingelser for gjennomføring: Godkjennelse fra Finanstilsynet og registrering i Foretaksregisteret
 • Minstetegning: NOK 10 700, tilsvarende 100 egenkapitalbevis 
 • Betalingsdato: 21. juni 2019
 • Levering av egenkapitalbevisi VPS: Ultimo juni/primo juli 2019

Tegningsperiode:

3. juni 2019 kl. 09:00 – 14. juni 2019 kl. 16:30.

Relevante lenker:

Kort om fremgangsmåte

Tegningsblanketten må printes og fylles ut for hånd. På siste side er skjema for legitimasjonskontroll. Hvis du signerer med Bank-ID via kunderegistreringslenken over, trenger du ikke å legge ved bekreftet kopi av pass. 

Tegnerne kan velge blant fire måter for å sende inn tegningsblanketten. Uavhengig av fremgangsmåte må tegningsblanketten være korrekt utfylt.

 1. Pr. post til Swedbank Norge, att: Tom Berg, postboks 1441 Vika, 0115 Oslo
 2. Pr. telefax til Swedbank Norge +47 23 23 80 11 med att: Tom Berg.
 3. Pr. kryptert e-post til emisjon@swedbank.no (anvendelse av kryptering er for å beskytte personopplysninger).
 4. Elektronisk ved å følge linken til "Kunderegistrering og opplasting av tegningsblankett" ovenfor.
   

Om selskapet

Skagerrak Sparebank («Banken») er en norsk sparebank som driver bankvirksomhet fra fem kontorer lokalisert i Skien, Stathelle, Kragerø, Sannidal og Arendal. Banken har en sterk lokal markedsposisjon og driver tradisjonell fullservice bankvirksomhet. Av utlånsprodukter tilbys de fleste lånetyper som annuitetslån og serielån, med flytende og fast rente. Ovenfor næringslivet tilbys drifts- og kassekreditter, lån, garantier mv. Banken tilbyr i tillegg forsikringsprodukter, leasing, fond og andre spareprodukter. Sammen med øvrige produkter fra Eika Gruppen AS har Banken tilgang på finansielle tilbud som markedet etterspør. 

Formålet med Emisjonen er å styrke Bankens egenkapital og med det gi muligheter for videre utvikling og vekst i Skagerrak Sparebank. Videre ønsker Banken økt interesse for egenkapitalbeviset og vil med Emisjonen kunne tilby nye investorer å bli eiere, herunder fra Arendalsområdet hvor banken har åpnet kontor.