Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Utenlandsk bankgaranti

En bankgaranti innebærer at oppdragsgivers bank lover å betale hvis oppdragsgiver ikke fullfører det som er avtalt.

Slik fungerer det

Oppdragsgiver ber sin bank om å utstede bankgarantien. Garantien sendes vanligvis direkte til garantikreditor. Garantikreditoren fremstiller krav under garantien hvis oppdragsgiver ikke oppfyller avtalen.

Bankgarantien kan for eksempel brukes som sikkerhet for betaling av varer og tjenester, oppfyllelse av anbud og tilbakebetaling av forskudd. Videre kan garantien brukes som sikkerhet for betaling av erstatning i løpet av avtalens garantitid, tollgebyrer eller tilbakebetaling av lån.
 

Tips og råd

En garanti kan utstedes på forskjellige måter :

  • Selvskyldnerkausjon (proprieborgen): Banken betaler kun om oppdragsgiveren innrømmer betalingsskyldighet eller domstolsbeslutning.
  • On-demand: Gir garantikreditor ubetinget rett til å få utbetalt uten at avtalebrudd er klarlagt.

 For både selvskyldnerkausjon og On-demand gjelder den lovstiftning som garantien er utstedt under. Derfor er det viktig å velge en "kjent" lov.

 

Liten ordliste for trade finance

Lukk Skriv ut