Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Importremburs

Two business men looking at a laptop in a restaurant.

En remburs er den sikreste betalingsmåten, med fordeler både for selger og kjøper. Remburs anbefales i hovedsak ved nye forretningsforbindelser.

Slik fungerer det

Remburs er en kombinasjon mellom bankgaranti og betalingsoppdrag hvor kjøper og selgers bank medvirker. Avtalen mellom kjøper og selger ligger til grunn for betingelsene i rembursen. Den kan ikke endres eller annulleres uten samtlige parters samtykke.

Som kjøper kan du styre transportmåte og leveringstider. Betaling skjer vanligvis etter skipning. En remburs kan gjøre det enklere å få en leverandørkreditt av selger.

Remburser behandles iht regelverket fra Internasjonale Handelskammer, (ICC) UCP 600. Reglene beskriver partenes forpliktelser. De fleste bankene i verden har vedtatt disse reglene. 

Tips og råd

Som kjøper bør du tenke på følgende

  • Forretningsavtalen bør regulere alle deler i forretningen, for eksempel hvem som betaler respektive banks kostnader
  • Bankene gransker kun dokumenter iht rembursen, ikke varen. Eventuelle uenigheter gjeldende varen blir en separat diskusjon mellom kjøper og selger utenfor remburstransaksjonen.

 

Liten ordliste for trade finance

Lukk Skriv ut